Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2013

sa
dokładnie :)
Reposted fromdepresja depresja

September 08 2013

sa
2871 cca5 500
Reposted fromIrrwitzer Irrwitzer

April 19 2013

sa
2599 d5c7
Reposted frommerkator merkator

April 12 2013

sa

January 18 2013

sa
przykro mi :(

December 15 2012

sa
5596 c893
Reposted fromumorusana umorusana

December 11 2012

sa
Play fullscreen
Cudownie kojące

December 05 2012

sa
9511 aa98
*.*
Reposted fromamazing96 amazing96

November 22 2012

sa
4347 fb72
Reposted fromzniknac zniknac

November 11 2012

sa
8226 a5b4 500
Reposted fromwyimaginowana wyimaginowana

November 10 2012

sa
Gdy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie..
— krok w przód..
Reposted fromidepopiwo idepopiwo

September 28 2012

sa
''Rzy­gam swoim życiem. Rzy­gam swoim wsty­dem i po­niżeniem. Rzy­gam swoim zaan­gażowa­niem i od­rzu­ceniem. Rzy­gam bra­kiem od­wa­gi i nad­gorli­wością. Wyrzy­guje siebie na świat.''
— -
Reposted fromvigil vigil
sa
Chujnia pełną parą.Czeski porno nad Morzem Różowym. Piątkowy wieczór. A co robię ja? Żłopię mocne piwo,które tak na prawdę mi nie smakuje.Po co? Bo mam kurwa tego wszystkiego już po czubek nosa. Chcę jak najszybciej się stąd wyrwać,uciec jak najdalej. Nigdy w moim 22-letnim życiu nie spotkałam tylu złych ludzi co tutaj ('zły'- nie znam gorszego epitetu,aby określić człowieka). Jestem tu sama, jak palec. Przyjaźń? Raczej wyrachowana symbioza.Stało się. Kurwa...jestem SAMA.
— Sa

September 26 2012

sa
Play fullscreen
Fuckin' luv it 
Reposted byadhara adhara

September 24 2012

sa
sa
sa
Dzień dobry zupowicze. Po wielu miesiącach namysłu i zachwytu zupą, zdecydowałam się do Was dołączyć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl